Исторически музей – Казанлък


Казанлък 6100

ул. “П. Славейков” № 8, 

тел. 0431/ 63741; 62755, 63762 

e-mail: museum.iskra.kz@abv.bg

Налични експонати по категории: